top of page

KONFERENCJA

ZABYTKI I ENERGIA

 

​Konferencja „Zabytki i Energia” została poświęcona problemom użytkowania, adaptacji, przebudów i modernizacji obiektów historycznych w kontekście zużycia i gospodarowania energią. W jej trakcie prezentowane będą rozwiązania technologiczne i materiałowe służące poprawie efektywności energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem metod nieinwazyjnych, możliwych do zastosowania w substancji zabytkowej. Pierwsza edycja ZiE rozpocznie cykl, w ramach którego środowisko naukowców, zarządców nieruchomości, użytkowników oraz projektantów wymieni doświadczenia, a także rozpocznie prace nad przygotowaniem kodeksu dobrych praktyk.

Prelegenci

Kraków, 16-17 listopada 2017 r.

KONTAKT

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego L-6

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24, Kraków

Email: mlbe@pk.edu.pl

tel. 12 628 30 61

www.mlbe.pk.edu.pl

Patroni / Partnerzy

Kontakt
Lokalizacja:
Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, Kraków

Marszałek Województwa Małopolskiego - Jacek Krupa

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Patronaty Honorowe:
 
Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik
 
Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Krupa

JM Rektor Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Organizatorzy:

Patronat Honorowy:

JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Małopolska Okręgowa Izba Architektów

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Patronat:

Partnerstwo Miasta Krakowa:

ZABYTKI I ENERGIA

REJESTRACJA

W celu rejestracji na konferencję prosimy o uzupełnienie i wysłanie formularza powyżej lub przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:
mlbe@pk.edu.pl
W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, branża.
Udział w konferencji jest bezpłatny,
decyduje kolejność zgłoszeń

Rejestracja
Patroni / Partnerzy

Program konferencji

DZIEŃ I, 16 listopada 2017 r.                                                     

 

8:45 – 9:15 Rejestracja Uczestników

9:15 – 9:30 Powitanie Gości, otwarcie konferencji
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara, Prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, Dyrektor Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

 

SESJA I

 

9:30 – 9:50 Energooszczędne technologie w budynkach zabytkowych

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, Dyrektor Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego PK

9:50 – 10:10 Efektywność oszczędzania energii w budynkach z fasadami historycznymi: podstawy naukowe

dr inż. Mark Bomberg, profesor dodatkowy Uniwersytetu McMaster w Hamilton, Ontario, Kanada

10:10 – 10:30 Możliwości i problemy zastosowań energooszczędnych rozwiązań w budynkach zabytkowych, na podstawie: Hotelu Stary i Starej Zajezdni w Krakowie oraz Hotelu Monopol we Wrocławiu i Hotelu Monopol w Katowicach

mgr inż. arch. Marcin Stępniewski-Janowski, Właściciel w Biurze Projektów i Ekspertyz ARCHIKON

10:30 – 10:50 Organizacja i integracja informacji w modelu - bazie danych o obiekcie zabytkowym. Możliwości technologii na przykładzie krakowskich kamienic, zabytkowych budynków poprzemysłowych oraz obiektów wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO

mgr inż. arch. Jerzy Rusin, mgr inż. arch. Tomasz Pałka - firma BIM POINT
dr inż. arch. Przemysław Markiewicz - Instytut Projektowania Budowlanego, Wydział
Architektury, Politechnika Krakowska

10:50 – 11:05 Panel dyskusyjny podsumowujący sesję I

11:05 – 11:20 Przerwa kawowa

 

SESJA II

11:20 – 11:40 Możliwości termomodernizacji budynków zabytkowych. Przykładowe audyty termomodernizacyjne

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego PK

11:40 – 12:00 Modernizacja budynku pod ochroną konserwatora zabytków do standardu nZEB

dr inż. Jerzy Kwiatkowski, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

12:00 – 12:20 Ocieplanie ścian ceglanych i z muru pruskiego budynków zabytkowych od strony wewnętrznej - materiały i technologie

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Tomasz Steidl, Politechnika Śląska

 

12:20 – 12:40 Instalacje sanitarne i grzewcze od starożytności do współczesności

mgr inż. Jakub Rudolf, MLBE

12:40 – 12:55 Panel dyskusyjny podsumowujący sesję II

12:55 – 13:25 Przerwa kawowa

 

SESJA III

13:25 – 13:45 Zintegrowany system sterowania w budynku zabytkowym - studium przypadku

dr inż. Anna Romańska-Zapała, MLBE

13:45 – 14:05 Spotkanie przeszłości z przyszłością, czyli inteligentne oświetlenie w muzeum

mgr inż. Mirosław Dechnik, MLBE

14:05 – 14:25 Zarządzanie obiektami zabytkowymi w aspekcie oszczędzania
energii

mgr Jacek Kolibski, prezes zarządu, Europejski Instytut Nieruchomości

14.25 Dyskusja, podsumowanie konferencji

14:50 Obiad

DZIEŃ II, 17 listopada 2017 r.                                                   

9:00 – 9:15 Panel dyskusyjny otwierający warsztaty

 

9:15 – 12:00 Warsztaty

Zastosowanie energooszczędnych systemów Ponzio w obiektach zabytkowych

inż. Maciej Kozieł, Ponzio Polska Sp. z o. o.

Piękno szkła a architektura z sukcesem

mgr inż. Maciej Jeżewski, SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS POLSKA

Rozwiązania GEZE dla budownictwa

Tomasz Matys, GEZE Polska Sp. z o.o.

Testy przegród szklanych, pod względem p.poż. i bezpieczeństwa – plac przed budynkiem MLBE

12:00 – 12:20 Przerwa kawowa

12:20 – 13:00 Dyskusja podsumowująca 

13:00 - 13:15 Projekcja filmu promującego miasto Kraków

13:15 Zwiedzanie budynku Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie konferencji.

Program

LOKALIZACJA

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, Kraków

e-mail: mlbe@pk.edu.pl

tel: 12 628 30 61

www.mlbe.pk.edu.pl

Lokalizacja

Patronat medialny:

Wojewoda Małopolski - Piotr Ćwik

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

bottom of page