KONFERENCJA

ZABYTKI I ENERGIA

 

​Konferencja „Zabytki i Energia” została poświęcona problemom użytkowania, adaptacji, przebudów i modernizacji obiektów historycznych w kontekście zużycia i gospodarowania energią. W jej trakcie prezentowane będą rozwiązania technologiczne i materiałowe służące poprawie efektywności energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem metod nieinwazyjnych, możliwych do zastosowania w substancji zabytkowej. Pierwsza edycja ZiE rozpocznie cykl, w ramach którego środowisko naukowców, zarządców nieruchomości, użytkowników oraz projektantów wymieni doświadczenia, a także rozpocznie prace nad przygotowaniem kodeksu dobrych praktyk.

Prelegenci

Kraków, 16-17 listopada 2017 r.

KONTAKT

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego L-6

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24, Kraków

Email: mlbe@pk.edu.pl

tel. 12 628 30 61

www.mlbe.pk.edu.pl

Patroni / Partnerzy

 
Lokalizacja:
Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, Kraków

Marszałek Województwa Małopolskiego - Jacek Krupa

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Patronaty Honorowe:
 
Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik
 
Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Krupa

JM Rektor Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Jan Kazior
dr hab. inż. arch. Marcin Furtak Dyrektor Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
dr inż. Mark Bomberg
profesor dodatkowy Uniwersytetu McMaster w Hamilton, Ontario, Kanada
mgr inż. arch. Marcin Stępniewski-Janowski, Właściciel w Biurze Projektów i Ekspertyz ARCHIKON
mgr inż. arch. Jerzy Rusin
BIM POINT
dr inż. arch. Przemysław Markiewicz
Wydział
Architektury, Politechnika Krakowska
dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak
Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego
dr inż. Jerzy Kwiatkowski, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, Politechnika Śląska
dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, Politechnika Śląska
dr inż. Tomasz Steidl, Politechnika Śląska
mgr inż. Jakub Rudolf
Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
dr inż. Anna Romańska-Zapała adiunkt w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
mgr inż. Mirosław Dechnik
Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
mgr Jacek Kolibski
Prezes Zarządu Biura Doradztwa Inwestycyjnego Krakinwest, oraz Prezes Zarządu Europejskiego Instytutu Nieruchomości
inż. Maciej Kozieł
Ponzio Polska Sp. z o.o.
mgr inż. arch. Maciej Jeżewski SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS POLSKA
Tomasz Matys
Kierownik regionalny inwestycji GEZE Polska Sp. z o.o.
Show More

Organizatorzy:

Patronat Honorowy:

JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Małopolska Okręgowa Izba Architektów

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Patronat:

Partnerstwo Miasta Krakowa:

ZABYTKI I ENERGIA

REJESTRACJA

W celu rejestracji na konferencję prosimy o uzupełnienie i wysłanie formularza powyżej lub przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:
mlbe@pk.edu.pl
W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, branża.
Udział w konferencji jest bezpłatny,
decyduje kolejność zgłoszeń

 
 

Program konferencji

DZIEŃ I, 16 listopada 2017 r.                                                     

 

8:45 – 9:15 Rejestracja Uczestników

9:15 – 9:30 Powitanie Gości, otwarcie konferencji
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara, Prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, Dyrektor Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

 

SESJA I

 

9:30 – 9:50 Energooszczędne technologie w budynkach zabytkowych

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, Dyrektor Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego PK

9:50 – 10:10 Efektywność oszczędzania energii w budynkach z fasadami historycznymi: podstawy naukowe

dr inż. Mark Bomberg, profesor dodatkowy Uniwersytetu McMaster w Hamilton, Ontario, Kanada

10:10 – 10:30 Możliwości i problemy zastosowań energooszczędnych rozwiązań w budynkach zabytkowych, na podstawie: Hotelu Stary i Starej Zajezdni w Krakowie oraz Hotelu Monopol we Wrocławiu i Hotelu Monopol w Katowicach

mgr inż. arch. Marcin Stępniewski-Janowski, Właściciel w Biurze Projektów i Ekspertyz ARCHIKON

10:30 – 10:50 Organizacja i integracja informacji w modelu - bazie danych o obiekcie zabytkowym. Możliwości technologii na przykładzie krakowskich kamienic, zabytkowych budynków poprzemysłowych oraz obiektów wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO

mgr inż. arch. Jerzy Rusin, mgr inż. arch. Tomasz Pałka - firma BIM POINT
dr inż. arch. Przemysław Markiewicz - Instytut Projektowania Budowlanego, Wydział
Architektury, Politechnika Krakowska

10:50 – 11:05 Panel dyskusyjny podsumowujący sesję I

11:05 – 11:20 Przerwa kawowa

 

SESJA II

11:20 – 11:40 Możliwości termomodernizacji budynków zabytkowych. Przykładowe audyty termomodernizacyjne

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego PK

11:40 – 12:00 Modernizacja budynku pod ochroną konserwatora zabytków do standardu nZEB

dr inż. Jerzy Kwiatkowski, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

12:00 – 12:20 Ocieplanie ścian ceglanych i z muru pruskiego budynków zabytkowych od strony wewnętrznej - materiały i technologie

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Tomasz Steidl, Politechnika Śląska

 

12:20 – 12:40 Instalacje sanitarne i grzewcze od starożytności do współczesności

mgr inż. Jakub Rudolf, MLBE

12:40 – 12:55 Panel dyskusyjny podsumowujący sesję II

12:55 – 13:25 Przerwa kawowa

 

SESJA III

13:25 – 13:45 Zintegrowany system sterowania w budynku zabytkowym - studium przypadku

dr inż. Anna Romańska-Zapała, MLBE

13:45 – 14:05 Spotkanie przeszłości z przyszłością, czyli inteligentne oświetlenie w muzeum

mgr inż. Mirosław Dechnik, MLBE

14:05 – 14:25 Zarządzanie obiektami zabytkowymi w aspekcie oszczędzania
energii

mgr Jacek Kolibski, prezes zarządu, Europejski Instytut Nieruchomości

14.25 Dyskusja, podsumowanie konferencji

14:50 Obiad

DZIEŃ II, 17 listopada 2017 r.                                                   

9:00 – 9:15 Panel dyskusyjny otwierający warsztaty

 

9:15 – 12:00 Warsztaty

Zastosowanie energooszczędnych systemów Ponzio w obiektach zabytkowych

inż. Maciej Kozieł, Ponzio Polska Sp. z o. o.

Piękno szkła a architektura z sukcesem

mgr inż. Maciej Jeżewski, SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS POLSKA

Rozwiązania GEZE dla budownictwa

Tomasz Matys, GEZE Polska Sp. z o.o.

Testy przegród szklanych, pod względem p.poż. i bezpieczeństwa – plac przed budynkiem MLBE

12:00 – 12:20 Przerwa kawowa

12:20 – 13:00 Dyskusja podsumowująca 

13:00 - 13:15 Projekcja filmu promującego miasto Kraków

13:15 Zwiedzanie budynku Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie konferencji.

 

LOKALIZACJA

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, Kraków

e-mail: mlbe@pk.edu.pl

tel: 12 628 30 61

www.mlbe.pk.edu.pl

 

Patronat medialny:

Wojewoda Małopolski - Piotr Ćwik

Konferencja Zabytki i Energia, 16-17 listopada 2017

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now